CONFERÈNCIES & TALLERS



MÚSICA, SALUT I FELICITAT
Una reflexió entorn als efectes profunds de l'art en l’ésser humà...

Conferència.

OBJECTIU

Hi ha persones (músics al marge) per a les quals la música, més que un simple entreteniment o una activitat plaent, és una autèntica necessitatL’objectiu de la conferencia és analitzar perquè això no és una característica com qualsevol altra, sinó una qualitat que incideix favorablement en la salut, la qualitat de vida i la felicitat d’aquestes persones. Així mateix, s’exploren els mecanismes que determinen que això sigui així (1) i es proposen pautes per a activar-los (2)

CONTINGUT

(1) - dimensió irracional, simbòlica i emocional de l’art
      - incidencia de l’element simbòlic en l’inconscient
      - l’harmonia i el ritme en la vida física i espiritual
      - l’art com a mirall de la realitat suprasensible
(2) - desenvolupament de la sensibilitat envers les manifestacions artístiques
      - accions concretes que hom pot emprendre
      - criteris de valoració
      - comunió empàtica a través de l’art

METODOLOGIA

Part teòrica
- explicacions del ponent
- referències literàries i audiovisuals
Part pràctica:
- exercicis que els assitents faran allà mateix
- exercicis que els assistents podrán realitzar pel seu compte

DESTINATARIS
Persones adultes interessades en el tema

DURADA
60 minuts
FER DE MESTRES
El millor que ens podria passar !!

Conferència.

OBJECTIU

1.       Proposar a l'equip de mestres una saludable pausa activa.
2.      Oferir al claustre una oportunitat de reflexió profunda desvinculada momentàniament de dinàmiques quotidianes.
3.      Provocar situacions de comunicació a partir d’una experiència personal compatida.
4.      Posar en valor la tasca docent estimulant processos de regeneració personal i grupal.

CONTINGUT

Sovint l’exercici de la docència està monopolitzat per incomptables demandes quotidianes que ens imposen un ritme de treball arrauxat. En un marc així, claustres i mestres ens movem en dinàmiques oscil·lants que fluctuen en cicles.

Diverses fases, durant un mateix curs escolar i al llarg dels anys, ens porten d’una activitat creativa estimulant a la rutina, de processos de creixement i consolidació de projectes al “cada maestrillo su librillo”, de sentiments d’orgull i pertinença a problemes de comunicació.

Això es manifesta en forma de dificultats a l'hora d’engegar propostes ambicioses, resistències a la introducció de canvis, poc compromís dels uns amb els altres i desconfiança. A nivell individual, sentim incomprensió, soledat i depressió.

Psicòlegs i experts en dinàmica de grups i acompanyament, reivindiquen cada vegada més la necessitat d’aturar-nos periòdicament en benefici d’una saludable recuperació.

“La vida humana se empobrece cuando se queda sin cualquier intermedio. Los intervalos tienen como misión ordenar y articular. No solo estructuran la percepción sinó la vida.” 
Byun-Chul Han (El aroma del tiempo)

DESTINATARIS
Claustres de mestres i professors en l’àmbit de l’escolaritat obligatòria.

DURADA
60 minuts


CREATIVITAT: PRINCIPI O FINAL

Taller teòric/pràctic en el qual s’exposaran alguns principis fonamentals relatius a l’activitat creativa els quals es podran vivenciar a partir d’activitats pràctiques.

OBJECTIU

1. Explorar les bases de la creativitat.
2. Reflexionar sobre la responsabilitat de l’educació en relació a aquesta qualitat humana: quines pràctiques educatives la fomenten i quines l’obstaculitzen.
3. Posar en valor la confiança com a empara de l’impuls creatiu.

CONTINGUT

Es presenten quatre eixos bàsics per a l'anàlisi, acompanyats d'exemples i maerial addicional per a la consulta i amplició.

Experimentem, mitjançant tres activitats dirigides que mestres i professors podreu portar a les aules, alguns dels elements fonamentals que possibiliten la pràctica creativa.

DESTINATARIS
Educadors i persones adultes interessades en el tema

DURADA
60 - 90 minuts


ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL
Aprenent l'ofici...

Conferència.

OBJECTIU

1. Analitzar les sigularitats l'educació musical en el currículum obligatori.
2. Descriure les qualitats del professorat de música que treballa en aquest àmbit.
3. Oferir recursos per a una educació musical ben fonamentada i per a la millora de les pròpies capacitats musicals.
4. Mostrar un repertori d'activitats didàctiques adreçades a l'alumnat d'infantil i primària.
5. Presentar la plataforma EMA (Educació Musical Artesana).

CONTINGUT

Conferència adreçada a mestres especialistes d'educació musical per tal de presentar activitats didàctiques i recursos educatius en el marc de la plataforma EMA (Educació Musical Artesana). EMA som un grup de mestres de tot Catalunya que compartim objectius comuns en relació al creixement i l'educació dels nostres alumnes i la manera com podem afavorir-los des de l'educació musical.

DESTINATARIS
Mestres especialistes d'educació musical que treballin amb alumnes de 3 a 12 anys.

DURADA
90 minuts