ACTIVITATS

La publicació d'aquests materials
s'ha fet pensant en els educadors
que han conegut les activitats didàctiques
en els cursos de formació corresponents.
És possible que molts no puguin
ser utilitzats ni entesos al marge
d'aquesta formació.


SALUTACIÓRITME

Polimetries 


OÏDA / ENTONACIÓ

Transport
Boca de peix
Lluna, lluna  
Pintem   
Major i menor   
Buscar notes


VEU

Recitatius


CANÇÓLLENGUATGEDANSA

Objectes
Escalfaments pre-dansa
Moviment creatiu
Dansa en canon
Coreografies
Miralls
+
REPERTORI


INSTRUMENTS

Banda
+
TEORIAAUDICIÓ


CULTURA MUSICALCOMIAT

Cançó improvisada
Ajudants
Piles