ACTIVITATS

La publicació d'aquests materials
s'ha fet pensant en els educadors
que han conegut les activitats didàctiques
en els cursos de formació corresponents.
És possible que molts no puguin
ser utilitzats ni entesos al marge
d'aquesta formació.


SALUTACIÓRITME

Polimetries 


OÏDA / ENTONACIÓ

Transport
Boca de peix
Lluna, lluna  
Pintem  
Anem a comprar
Acords i desacords    
Buscar notes


VEU

Recitatius
Rellotges i màquines amb la veu
Tècnica
Tessitures


CANÇÓLLENGUATGEDANSA

Objectes
Escalfaments pre-dansa
Moviment creatiu
Dansa en canon
Coreografies
Miralls
+
REPERTORI


INSTRUMENTS

Banda
+
TEORIAAUDICIÓ

Dramatització
Estatues de gel
Expressió
Directors
Tocar
Musicogrames
Personatges
Partitura
Música ocasional
Títol i autor
Què sona
Formes musicals
Viatges
Música en directe
Discoteca
Un minut
Respirar
Escoltar
+
REPERTORI


CULTURA MUSICALCOMIAT

Cançó improvisada
Ajudants
Piles