ACTIVITATS

La publicació d'aquests materials
s'ha fet pensant en els educadors
que han conegut les activitats didàctiques
en els cursos de formació corresponents.
És possible que molts no puguin
ser utilitzats ni entesos al marge
d'aquesta formació.


SALUTACIÓRITME

Polimetries 


OÏDA / ENTONACIÓ

Transport
Boca de peix
Lluna, lluna  
Tots els ocells que canten
Pintem  
Anem a comprar
Acords i desacords    
Buscar notes


VEU

Recitatius
Rellotges i màquines amb la veu
Super Mario Beatbox (vídeo)
Tècnica
Tessitures


CANÇÓ


LLENGUATGEDANSA

REPERTORI


INSTRUMENTS

Banda
+
TEORIA

Elements
Graella
La calma de la mar (muntar i demuntar)


AUDICIÓ

Dramatització
Estatues de gel
Expressió
Directors
Tocar
Musicogrames
Personatges
Partitura
Música ocasional
Títol i autor
Què sona
Formes musicals
Viatges
Música en directe
Discoteca
Un minut
Respirar
Escoltar
+
REPERTORI


CULTURA MUSICAL

Vocabulari
Personatges (autors i intèrprets)
Geografia (països i ciutats)
Història (èpoques)
Instruments (classificació i agrupacions)
Veus (classificació i agrupacions)
Formes musicals i  estils
Acústica


COMIAT

Cançó improvisada
Ajudants