CURSOS I TALLERS


1. Artesania de l'educació musical
(5 hores)

2. Audició musical activa
(10 hores)

3. Fem una òpera
(5 hores)

4. Instruments musicals
(20 hores)

5. Llenguatge musical
(5 hores)

6. Piano per a no-pianistes
(5 hores)1. ARTESANIA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL

OBJECTIUS
- Oferir recursos per a una educació musical ben fonamentada.
- Presentar un repertori d'activitats didàctiques adreçades a l'alumnat d'infantil i primària.
- Millorar les pròpies capacitats musicals.
- Estimular la creativitat en el context d’una pedagogia musical viva i participativa.

- Inspirar la pràctica educativa de docents compromesos.

CONTINGUTS
Educació de l’oïda i del ritme, entonació, educació de la veu, cançó, dansa, llenguatge musical, instruments, teoria, audició, cultura musical, principis educatius, programació i avaluació.

METODOLOGIA
El curs està estructurat al voltant d’activitats didàctiques que han estat desenvolupades a partir d’una experiència docent real. Coneixereu aquestes activitats fent d’alumnes: així participareu de vivències semblants a les que després podreu aplicar. Insistirem especialment en la necessitat de crear vies d’expressió i comunicació a través de la música i veurem que podem fer-ho des del primer moment treballant en el marc d’una pedagogia musical engrescadora i dinàmica. Aprendrem a fer que processos complexos esdevinguin naturals i senzills sense utilitzar elements extramusicals que no neixin de l’essència mateixa de la música. Estimulem la iniciativa individual i organitzem la participació col·lectiva.

DESTINATARIS
Mestres especialistes de música i professors/es de música que treballin amb alumnes de 3 a 12 anys

OBSERVACIONS
Haureu de portar roba i calçat còmodes que permetin el moviment.

DURADA
5 hores


2. AUDICIÓ MUSICAL ACTIVA

OBJECTIUS

- Coneixer les tècniques d’audició musical activa.
- Disposar d’un repertori d’audicions per a alumnes de 3 a 12 anys i saber com presentar-les per tal que l'audició musical esdevingui una vivència intensa i profunda.
- Ésser capaç de dissenyar noves audicions aplicant les tècniques apreses.
- Saber estimular la creativitat dels alumnes a partir de l’audició musical (imaginació, creació, intuició, sentit crític, improvisació, adaptació, transformació).

CONTINGUTS
Músiques de tot el món, de totes les èpoques i de totes les cultures.

METODOLOGIA
Escoltarem música fent servir tècniques diferents: músiques per a les estatues de gel, músiques per a un director d'orquestra, músiques d'un minut, músiques per a l'expressió, músiques que respiren, dramatitzacions, etc. i aprendrem a preparar aquestes audicions.

DESTINATARIS
Mestres d’infantil i primària
Especialistes de música
Professors/es de música

OBSERVACIONS
Haureu de portar roba i claçat còmodes que permetin el moviment.

DURADA
10 hores


3. FEM UNA ÒPERA
"EL REI QUE NO TENIA SENTIMENTS "

OBJECTIU
Oferir un extraordianri recurs per dinamitzar un grup d'alumnes d'entre 10 i 14 anys cantant i vivint la música en el marc d'un gran projecte col·lectiu.

CONTINGUT
Escenificarem la història d’un rei que no tenia sentiments:
"Vet aquí que una nit, mentre dormia, els va perdre i, quan va llevar-se, ja no podia sentir ni l’alegria, ni la tristesa, ni l’odi, ni l’amor... Com que el metge no sabia què fer, nobles i cortesanes fan venir els especialistes en cadascun d’aquests sentiments: trobadors per a l’amor, pallassos per a l’alegria, bruixes per a la por, etc. I d’aquesta manera el rei anirà recuperant els sentiments que havia perdut."
La música ja està enregistrada. Nosaltres hi posem les veus.

METODOLOGIA
Aprendrem la música i el text de l’òpera igual com ho farien els alumnes d’una escola. Representarem el paper de cadascun dels personatges del conte. I, finalment, donarem algunes pautes per a poder dur a terme aquesta tasca fàcilment amb nois i noies.

DESTINATARIS
Mestres de primària i secundària (1er. Cicle)
Especialistes de música
Professors/es de música

OBSERVACIONS
Rebreu un CD amb la música al damunt de la qual haurem cantat i un llibret amb el text i la partitura de les cançons. És tot el que necessitareu per poder fer l’activitat.

DURADA
5 hores


4. INSTRUMENTS MUSICALS

OBJECTIUS

- Coneixer les possibilitats que ofereixen els instruments musicals escolars, però també altres instruments (guitarres, piano, instruments de corda fregada, acordió, baix, bateria...) no tan habituals en l'educació musical bàsica.
- Saber com familiaritzar els alumnes amb els elements del ritme (figures, pulsació, compàs, fórmules rítmiques) i de l’harmonia (notes, escales, acords) de manera intuitiva a partir del treball amb instruments de percussió, plaques soltes, manipulació de l’instrumental Orff i altres instruments.
- Saber com utilitzar instruments d'orquestra a l'aula de música: afinacions alternatives, repartiment de tasques, organització d’un conjunt instrumental, direcció, etc.
- Disposar d'un repertori d’activitats amb instruments adequat per a treballar amb alumnes de 3 a 12 anys.
- Ésser capaç d’improvisar i manipular la música en temps real, utilitzant els recursos adquirits com a mitjà d'expressió i comunicació.
- Saber estimular la creativitat dels alumnes a partir del treball amb instruments (imaginació, creació, intuició, sentit crític, improvisació, adaptació, transformació).
- Saber manipular la música a partir dels seus elements per tal de fer propostes que permetin als alumnes aplicar els seus coneixements de teoria a la pràctica i, alhora, extreure coneixements de teoria a partir de la pràctica.

CONTINGUTS
La música com a mitjà d'expressió i comunicació.
La improvisació i la manipulació de la música en temps real.
Instruments d'orquestra a l'aula de música.
El conjunt instrumental.

METODOLOGIA
Farem música amb la veu i amb els instruments.
Descobrirem que podem fer sonar qualsevol instrument i que podem utilitzar-lo per a expressar-nos i comunicar-nos. Allò que per a una persona sola és difícil podem fer-ho fàcil entre tots...

DESTINATARIS
Especialistes de música d’infantil i primària
Professors/es de música

OBSERVACIONS
Podeu portar el propi instrument (si en toqueu algun) independentment del nivell de domini que en tingueu.

DURADA
20 hores


5. LLENGUATGE MUSICAL

OBJECTIU

- Saber com fer que l’aprenentatge del llenguatge musical (lectura i escriptura) esdevingui un procés dinàmic i natural.
- Coneixer activitats concretes per introduir els següents elements del llenguatge musical: figures, compàs, pentagrama i notes musicals, intervals, escales i elements d’harmonia (graus, tonalitat, modes, acords).

CONTINGUTS
Figures
Compàs
Notes musicals
Intervals
Escales
Harmonia

METODOLOGIA
Elements de Kodaly, Willems, Jaques-Dalcroze adaptats a la pràctica docent a les escoles.

DESTINATARIS
Especialistes de música d’infantil i primària
Professors/es de música

DURADA
5 hores


6. PIANO PER A NO-PIANISTES

OBJECTIUS
- Orientar-se en l‘instrument per tal d’esdevenir capaç d’accedir a qualsevol nota, acord o escala immediatament.
- Aprendre a acompanyar melodies amb facilitat.

- Adquirir els recursos necessaris per a improvisar en qualsevol tonalitat sense dificultat.

CONTINGUTS
Notes, acords, escales.
Digitació.
Acompanyament de melodies.
Improvisació

METODOLOGIA
Coneixerem una tècnica elemental que ens permetrà accedir al teclat de forma natural i immediata.
El mateix instrument ens mostrarà les seves extraordinàries possibilitats didàctiques (llenguatge musical, cançó, dansa, etc.).
Amb un esforç mínim descobrireu un munt de camins nous que us enriquiran com a professionals de l’educació musical.

DESTINATARIS
Mestres especialistes de música i professors/es de música no-pianistes que desitgin incorporar el piano en la seva pràctica educativa.

DURADA
5 hores